ఉచితంగా కొరియన్ నేర్చుకోండి

‘ప్రారంభకుల కోసం కొరియన్‘ అనే మా భాషా కోర్సుతో కొరియన్‌ను వేగంగా మరియు సులభంగా నేర్చుకోండి.

te తెలుగు   »   ko.png 한국어

కొరియన్ నేర్చుకోండి - మొదటి పదాలు
నమస్కారం! 안녕! annyeong!
నమస్కారం! 안녕하세요! annyeonghaseyo!
మీరు ఎలా ఉన్నారు? 잘 지내세요? jal jinaeseyo?
ఇంక సెలవు! 안녕히 가세요! annyeonghi gaseyo!
మళ్ళీ కలుద్దాము! 곧 만나요! god mannayo!

కొరియన్ భాష యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటి?

కొరియా భాష అద్భుతమైన అంశాలు ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి. దీని కొత్త అక్షరసమూహం, హంగుల్ అదేవారి పాటు విశేషమైనది. ఇది ప్రత్యేకమైన భాషణ స్వరసమూహంతో కూడి ఉంది, ఇది కొరియా భాషకు అద్భుతమైన స్థానాన్ని నిలువుతుంది. హంగుల్ లిపిని ఒక చక్రంలా చేసి చూడండి. ప్రతీ ఆక్షరం మానవ మొఖంలో విన్యాసాలను ప్రతిపాదిస్తుంది. ఇది భాషనాంశాలను గుర్తించడానికి మరియు కలిగియుండడానికి అత్యంత సహజంగా చేస్తుంది. మీరు మా నుండి పొందగలిగే 50కి పైగా ఉచిత భాషా ప్యాక్‌లలో ప్రారంభకులకు కొరియన్ ఒకటి. కొరియన్‌ను ఆన్‌లైన్‌లో మరియు ఉచితంగా నేర్చుకోవడానికి ‘50భాషలు’ సమర్థవంతమైన మార్గం. కొరియన్ కోర్సు కోసం మా బోధనా సామగ్రి ఆన్‌లైన్‌లో మరియు iPhone మరియు Android యాప్‌ల రూపంలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.

కొరియా భాషలో ఉచ్చారణ గొప్పది. అక్షరాల స్వరాలు మరియు వ్యంజనాలు ప్రధానంగా నిర్ధరించబడతాయి. ఇది కొరియా భాషను కలిగి ఉన్న వారికి సహాయపడుతుంది. మరొకటి, కొరియా భాష ఆర్థికమైన ప్రతిస్పందనను ప్రకటించే భాషణ రీతిలో ఉంది. ఈ భాషలో, సంస్కరణ మరియు మరియు మెరుగు నివేదిక పదబంధాలు ఉంటాయి. ఈ కోర్సుతో మీరు స్వతంత్రంగా కొరియన్ నేర్చుకోవచ్చు - ఉపాధ్యాయుడు లేకుండా మరియు భాషా పాఠశాల లేకుండా! పాఠాలు స్పష్టంగా నిర్మాణాత్మకంగా ఉంటాయి మరియు మీ లక్ష్యాలను సాధించడంలో మీకు సహాయపడతాయి.

కొరియా భాషలో సాధారణంగా పద క్రమాన్ని పాలిస్తారు. దీనిని సామ్యంగా వేరే భాషలకు సందర్భించాలంటే, దీనిలో విషయ, విశేషణ, కార్యం అనే ఆదేశం ఉంది. దీని పాట, కొరియా భాషలో గౌరవం, సంబంధాలు, మరియు సామాజిక స్థాయి అనే అంశాలను ప్రతిపాదిసే విధానం ఉంది. అందువల్ల, కొరియా భాష అనేది అత్యంత సంస్కృతికంగా ఉంది. టాపిక్ ద్వారా నిర్వహించబడిన 100 కొరియన్ భాషా పాఠాలతో కొరియన్‌ను వేగంగా నేర్చుకోండి. పాఠాల కోసం MP3 ఆడియో ఫైల్‌లు స్థానిక కొరియన్ మాట్లాడేవారు. అవి మీ ఉచ్చారణను మెరుగుపరచడంలో మీకు సహాయపడతాయి.

కొరియా భాష గతిగా మారుస్తోంది. ఇంటర్నెట్ మరియు అన్య మాధ్యమాల ద్వారా, కొత్త పదాలు మరియు వాక్య రచనలు తయారు చేయబడుతున్నాయి. అయితే, కొరియా భాష స్వరసమూహాన్ని గుర్తించే అత్యంత అవసరమైన అంశం అది ఉచ్చారణాన్ని మాత్రమే. దీని ఉచ్చారణ కలవు అత్యంత సవరణాత్మకమైనది, ఆ కారణంగా అది స్వరసమూహాన్ని గుర్తించడానికి అత్యంత సహాయపడుతుంది.

కొరియన్ ప్రారంభకులకు కూడా ఆచరణాత్మక వాక్యాల ద్వారా ’50 భాషలతో’ కొరియన్‌ను సమర్థవంతంగా నేర్చుకోగలరు. మొదట మీరు భాష యొక్క ప్రాథమిక నిర్మాణాలను తెలుసుకుంటారు. నమూనా డైలాగ్‌లు మిమ్మల్ని మీరు విదేశీ భాషలో వ్యక్తీకరించడంలో సహాయపడతాయి. ముందస్తు జ్ఞానం అవసరం లేదు.

అధునాతన అభ్యాసకులు కూడా వారు నేర్చుకున్న వాటిని పునరావృతం చేయవచ్చు మరియు ఏకీకృతం చేయవచ్చు. మీరు సరైన మరియు తరచుగా మాట్లాడే వాక్యాలను నేర్చుకుంటారు మరియు మీరు వాటిని వెంటనే ఉపయోగించవచ్చు. మీరు రోజువారీ పరిస్థితులలో కమ్యూనికేట్ చేయగలరు. కొన్ని నిమిషాల కొరియన్ నేర్చుకోవడానికి మీ భోజన విరామం లేదా ట్రాఫిక్‌లో సమయాన్ని ఉపయోగించండి. మీరు ప్రయాణంలో మరియు ఇంట్లో నేర్చుకుంటారు.