ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕಾನ್ಸ್ ಕಲಿಯಿರಿ

ನಮ್ಮ ಭಾಷಾ ಕೋರ್ಸ್ ‘ಆರಂಭಿಕರಿಗಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕಾನ್ಸ್‘ ಜೊತೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕಾನ್ಸ್ ಕಲಿಯಿರಿ.

kn ಕನ್ನಡ   »   af.png Afrikaans

ಆಫ್ರಿಕಾನ್ಸ್ ಕಲಿಯಿರಿ - ಮೊದಲ ಪದಗಳು
ನಮಸ್ಕಾರ. Hallo!
ನಮಸ್ಕಾರ. Goeie dag!
ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? Hoe gaan dit?
ಮತ್ತೆ ಕಾಣುವ. Totsiens!
ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ. Sien jou binnekort!

ಆಫ್ರಿಕಾನ್ಸ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು?

ಆಫ್ರಿಕಾನ್ಸ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ, ಮೊದಲು ನೀವು ಅದರ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾರಣೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಭಾಷೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ತಲುಪುವೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾಠ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಭಾಷಾ ಅಪ್ಪ್‌ಗಳು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ರೋತವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು.

ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಾತ್ಮಕ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಹೊಸ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು.

ನೀವು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ, ಆಫ್ರಿಕಾನ್ಸ್ ಭಾಷೆಯ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಗೂಡುವುದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಕ್ರಮ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೇರವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು. ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ತಪ್ಪಿದರೆ ಹೇಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ. ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.

ಆಫ್ರಿಕಾನ್ಸ್ ಭಾಷೆಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಓದಲು ಮತ್ತು ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ ಅರಿಯುವಿರಿ. ಹೊಸ ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕೆ ಸಂಭ್ರಮಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾನ್ಸ್ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು.

ಆಫ್ರಿಕಾನ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕರು ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ’50 ಭಾಷೆಗಳು’ ಜೊತೆಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯಬಹುದು. ಮೊದಲು ನೀವು ಭಾಷೆಯ ಮೂಲ ರಚನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಮಾದರಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಮುಂದುವರಿದ ಕಲಿಯುವವರು ಸಹ ತಾವು ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ದೈನಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಆಫ್ರಿಕನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ನಿಮ್ಮ ಊಟದ ವಿರಾಮ ಅಥವಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿ. ನೀವು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತೀರಿ.