© Jenifoto406 | Dreamstime.com
© Jenifoto406 | Dreamstime.com

เรียนภาษาเช็กฟรี

เรียนรู้ภาษาเช็กอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยหลักสูตรภาษา ‘ภาษาเช็กสำหรับผู้เริ่มต้น‘ ของเรา

th ไทย   »   cs.png čeština

เรียนรู้ภาษาเช็ก - คำแรก
สวัสดีครับ♂! / สวัสดีค่ะ♀! Ahoj!
สวัสดีครับ♂! / สวัสดีค่ะ♀! Dobrý den!
สบายดีไหม ครับ♂ / สบายดีไหม คะ♀? Jak se máte?
แล้วพบกันใหม่นะครับ♂! / แล้วพบกันใหม่นะค่ะ♀! Na shledanou!
แล้วพบกัน นะครับ♂ / นะคะ♀! Tak zatím!

วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ภาษาเช็กคืออะไร?

ภาษาเช็กเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศเช็ก มีความซับซ้อนและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญของกลุ่มภาษาสลาวเวสต์ ภาษาเช็กมีระบบการเขียนที่สะท้อนการออกเสียงอย่างแม่นยำ อักษรคล้ายกับภาษาอังกฤษแต่มีการใช้เครื่องหมายวรรคต์ในการแสดงการสระและการสะกด

ที่เฉพาะเจาะจงของภาษาเช็กคือระบบเพศทางไวยากรณ์ มีสามเพศซึ่งประกอบด้วยเพศชาย เพศหญิง และเพศกลาง การใช้เพศนั้นเป็นส่วนสำคัญของการใช้ภาษา นอกจากนี้ ภาษาเช็กมีระบบการผันกริยาที่มีความซับซ้อนและหลากหลาย การผันกริยานั้นอิงตามตัวผู้พูดและความยาวของการดำเนินการ

ในภาษาเช็ก มีสำนวนที่มีความหมายที่เฉพาะเจาะจงและเป็นเอกลักษณ์ เช่น ผู้พูดภาษาเช็กจะใช้คำว่า “มีแมวในคอ“ ในการบอกว่าพวกเขากำลังเป็นหวัด วรรณกรรมภาษาเช็กมีความซับซ้อนและลึกซึ้ง นักเขียนมากมายใช้ภาษานี้ในการสร้างผลงานที่สร้างสรรค์และสื่อความรู้สึก

ทั้งนี้ ภาษาเช็กมีความซับซ้อนและเป็นเอกลักษณ์ ในวัฒนธรรมเช็กและประวัติศาสตร์ ดังนั้น ภาษานี้น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาใหม่ ด้วยคุณลักษณะเหล่านี้ ภาษาเช็กเป็นภาษาที่มีความสำคัญและเป็นส่วนสำคัญของตระกูลภาษาสลาวเวสต์ นอกจากนี้ยังสะท้อนภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลายของประเทศเช็ก.

แม้แต่ผู้เริ่มต้นภาษาเช็กก็สามารถเรียนภาษาเช็กได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ’50LANGUAGES’ ผ่านประโยคที่ใช้ได้จริง ก่อนอื่นคุณจะได้รู้จักโครงสร้างพื้นฐานของภาษา บทสนทนาตัวอย่างช่วยให้คุณแสดงออกในภาษาต่างประเทศ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน

แม้แต่ผู้เรียนขั้นสูงก็สามารถทำซ้ำและรวบรวมสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ คุณเรียนรู้ประโยคที่ถูกต้องและพูดบ่อยและนำไปใช้ได้ทันที คุณจะสามารถสื่อสารในสถานการณ์ประจำวัน ใช้เวลาพักเที่ยงหรือเวลารถติดเพื่อเรียนรู้ภาษาเช็กสักสองสามนาที คุณเรียนรู้ได้ทุกที่เช่นเดียวกับที่บ้าน