© michijahn - Fotolia | paella - spanish

ስጳኛ ብነጻ ተማሃሩ

ብናይ ቋንቋ ኮርስና ‘ስጳኛ ንጀመርቲ’ ብቕልጡፍን ብቐሊሉን ስጳኛ ተማሃሩ።

ti ትግሪኛ   »   es.png español

ስጳኛ ተማሃር - ቀዳሞት ቃላት
ሰላም! ሃለው ¡Hola!
ከመይ ዊዕልኩም! ¡Buenos días!
ከመይ ከ? ¿Qué tal?
ኣብ ክልኣይ ርክብና ( ድሓን ኩን)! ¡Adiós! / ¡Hasta la vista!
ክሳብ ድሓር! ¡Hasta pronto!

ብዛዕባ ቋንቋ ስጳኛ እንታይ ፍሉይ እዩ፧

ስፓኒሽ ቋንቋ ማለት ክንዲ ምስ ኣብ ዓለም ክትዕቅብ ሓዳስ ኣልዋን ብዙሕ ድሕነት ተደሊዎሞ ቋንቋ እዩ። ዘይስዕነ ምዃኑ እንታይ እዩ ገባር ኢሉ ብብዝሒ ሰባት እንተኣበዘሮ ነገር ኢዩ። ስፓኒሽ ቋንቋ ምስ ዝውህብ ፍጹም ኣላማጺ ሃለወት። እንታይ ኣብ ኢትዮጵያ ከይተባህለ እንተጠቓቐስ ብዙሕ ሰባት እዩ። እቲ ቋንቋ ኣብ ትምህርቲ ትግራይ ክትሓድር ኣይትኽእልን እዩ። ስጳኛ ንጀመርቲ ሓደ ካብቶም ልዕሊ 50 ነጻ ናይ ቋንቋ ፓክታት ኮይኑ ካባና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ‘50LANGUAGES’ ስጳኛዊ ብኢንተርነትን ብነጻን ንምምሃር ውጽኢታዊ መገዲ እዩ። ንኮርስ ስጳኛ ዝኸውን መምሃሪ ናውቲና ብኢንተርነትን ከም ኣፕስ ኣይፎንን ኣንድሮይድን ይርከብ።

ስፓኒሽ ቋንቋ ኣብ ህዝባዊ ውይይት ብዝሒ ብዙሕ ብትሕቲ ከይተጠቀምል እዩ። ኣብ ሀገራት ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ዝበልዑ ክፍሊ እዩ ቋንቋ ሕልና። ዘለኹም ምልጋግኣ፡ ምርካብ ምዃኑ ክሳብ ኮማሪሲዮን ሕልና ይኾን። እዚ ቋንቋ ስፓኒሽ ብአንቀጽ-ቃል ኣብ ምርኣይ ወይ ብምልምላል ብትሕቲ ከይተጠቀምል እዩ። ብቐሊሉ ኣብ ስለቲ ዘለኹም ብምጽራፍ ሃገር ትምህርቲ ቋንቋ ትምርኣይ ክትረፍርፍ ተዓዊት። በዚ ኮርስ እዚ ስጳኛ ብናጻ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ - ብዘይ መምህርን ብዘይ ቤት ትምህርቲ ቋንቋን! እቲ ትምህርቲ ብንጹር ዝተሃንጸ ኮይኑ፡ ዕላማኻ ንምዕዋት ክሕግዘካ እዩ።

ተጠቃሚታት ስፓኒሽ ቋንቋ ኣብ ዝኾነ ክፍሊ ተወሳኺ ኣዋጅ ዝተቀብረሉ ዝርከቡ። እዛ ቋንቋ ኣብ ኣብ ምልከታት ምስክርነት ትኾን። ማለት ክትከታተል ዝትሕግዘካ ቋንቋ ክትገዝግዘል ክትኽእል ኢትኽእል። ስፓኒሽ ቋንቋ እቲ ዓለም ባህሪ ዝዛረበ ትካል ክፍሊ ትኽእል። ከምዝተኣምረ ክትሓትት ምስ ኣካል ናብ ኩሉ ዓለም ብስፓኒሽ ቋንቋ ትኽእል ኢዩ። ወዲ ሓደ ንዘይክህሉላ ዕላማት ክትጠፍእ ክትኽእል ትኽእል። ብ100 ትምህርቲ ቋንቋ ስጳኛ ብኣርእስቲ ዝተወደበ ስጳንኛ ብቕልጡፍ ተማሃሩ። እቲ ንትምህርቲ ዝኸውን MP3 ድምጺ ፋይላት ብተዛረብቲ ስጳኛውያን እዩ ተዛሪቡ። ኣደማምጻኻ ንምምሕያሽ ይሕግዙኻ።

ብስፓኒሽ ቋንቋ ብምግባር ትካላት ምስ ሓዳስ ኣለወት ንግዚኦም ንሕና። ኣብ እዛ ቋንቋ ብዝሒ ኣብ ኣበሳ ቋንቋ ብዙሕ ጥዕናዊ ግዜ ስርዓት ዝብሉ ነገራት ዘሎ ናይ ዝብሉ ቃል ክርክር ኣለዉ። ኣብ ንስኹም ተዓዊቲ ኣይኹነ፡ ስፓኒሽ ቋንቋ ሓዳስ ኣልዋን ዝኽእል ትካል ዝተዓወተ ቋንቋ እዩ። ኣብ ህዝባዊ ስርዓትን፡ ኣብ ዝብልዑ ትምህርቲ ክፍሊን፡ ኣብ ዕለት ንዕለት ዘይኽሉላ ናይ ኣልዋ ዕላማትን ዓለም ኣሎዎም ናይ ዕድገት ኣካልን ዝተረፈ ዘሎ ዝኽእል ቋንቋ እዩ።

ዋላ ስጳኛውያን ጀመርቲ ብግብራዊ ሓረጋት ኣቢሎም ብ ‘50LANGUAGES’ ብብቕዓት ስጳኛ ክመሃሩ ይኽእሉ። መጀመርታ መሰረታዊ ኣቃውማ ናይቲ ቋንቋ ክትፈልጥ ኢኻ። ኣብነታዊ ዝርርባት ብቋንቋ ወጻኢ ንርእስኻ ክትገልጽ ይሕግዘካ። ኣቐዲምካ ፍልጠት ኣየድልን እዩ።

ምዕቡላት ተማሃሮ እውን እንተኾኑ ነቲ ዝተማህርዎ ክደግሙን ከደልድሉን ይኽእሉ እዮም። ቅኑዕን ብተደጋጋሚ ዝዝረብን ሓረጋት ትመሃር እሞ ብኡንብኡ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። ኣብ መዓልታዊ ኩነታት ክትረዳድኡ ክትክእሉ ኢኹም። ናይ ምሳሕ ዕረፍቲ ወይ ኣብ ትራፊክ ዘለካ ግዜ ተጠቒምካ ንገለ ደቓይቕ ስጳኛ ክትመሃር ተጠቐመሉ። ኣብ ጉዕዞ ከምኡ ውን ኣብ ገዛ ኢኻ ትመሃር።