© Masterlu | Dreamstime.com

Кнігі 50LANGUAGES

Вывучайце новую мову з 50LANGUAGES.com

Кнігі - добрая крыніца для вывучэння мовы. Ваш мозг можа запомніць больш, калі вы чытаеце.

Даступна ў буйных кнігарнях і рознічных гандлярах у інтэрнэце і па-за сеткай, у сертыфікаваных рэсэлераў, такіх як незалежныя кнігарні і рэсэлеры, а таксама ў бібліятэках.

-

Усе кнігі з’яўляюцца двухмоўнымі і могуць быць выкарыстаны для вывучэння абедзвюх моў.

日本語 - ベラルーシ語 初心者用

2ヶ国語対応

ISBN-13 (EAN-13): 9781640183957      ISBN-10: 1640183957


Купляйце кнігі онлайн!

---------