Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
точен
точно измерване
exakt
den exakta mätningen
възрастен
възрастното момиче
vuxen
den vuxna flickan
тънък
тънката жена
smal
en smal kvinna