Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
вместо
Тя не иска ябълката, вместо това иска да яде бургер.
umjesto
Ne sviđa joj se jabuka, umjesto toga, želi jesti hamburger.
наскоро
Влакът стачкуваше наскоро.
nedavno
Vlak je nedavno štrajkovao.
настрани
Той носи плячката настрани.
dalje
On odnosi plijen dalje.