Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
наслаждавам се
Тя се наслаждава на живота.
楽しむ
彼女は人生を楽しんでいます。
планирам
Планирал съм много за новата година.
計画する
新年にはたくさん計画しています。
тероризирам
Нашият шеф винаги ни тероризира.
脅迫する
私たちの上司は常に私たちを脅迫します。