Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
оставам
Момчето трябва да остане на брега.
뒤떨어지다
소년은 해변에 뒤떨어져 있어야 한다.
оценявам
Трябва да можеш правилно да оценяваш разстоянията.
평가하다
거리를 제대로 평가할 수 있어야 한다.
депозирам
Редовно депозирам пари в моята сметка.
입금하다
나는 정기적으로 내 계좌에 돈을 입금합니다.