Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
заключвам
Трябва да заключвате ценностите си преди да правите спорт.
guardar
Você deve guardar seus objetos de valor antes de praticar esportes.
провалям се
Кацането почти се провали.
falhar
O pouso quase falhou.
оставам
Момчето трябва да остане на брега.
ficar atrás
O menino deve ficar atrás na praia.