Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
разменям
Мога ли да разменя пари тук?

我可以在这里换钱吗?
раздразнявам
Нашата дъщеря наистина раздразни брат си.
激怒
我们的女儿真的激怒了她的弟弟。
подценявам
Не бива да се подценяват опасностите от плуване.
低估
人们不应低估游泳的危险。