© Gelpi | Dreamstime.com

Научете азбуката Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научете се да четете и произнасяте чужди азбуки онлайн. Налични са повече от 40 азбуки.

Азбуките са от съществено значение за изучаване, ако искате да четете и пишете на езика, който изучавате. Те предоставят полезна информация за звуците на буквите в езиците и ви помагат да звучите по-естествено, когато говорите. Превъртете надолу и изберете от над 40 азбуки, за да започнете да учите сега.

bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
a - [a]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
be - [be]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ce - [θe] o [se]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
che - [tʃ]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
de - [d̪e]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
e - [e]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
efe - ['efe]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ge - [xe] o [he]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
hache - ['aʧe]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
i o i latina - [i]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
jota - ['xot̪a] o ['hot̪a]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ka - [ka]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ele - ['ele]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
elle - [ʎ], [ʝ]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
eme - ['eme]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ene - ['ene]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
eñe - ['eɲe]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
o - [o]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
pe - [pe]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
cu - [ku]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
erre - ['ere]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ese - ['ese]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
te - [t̪e]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
u - [u]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
uve - ['uβ̞e], [be] o [ve]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
doble u - ['uβ̞e 'ð̞oβ̞le] o [be 'ð̞oβ̞le] o ['d̪oβ̞le β̞e]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
equis - ['ekis]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
i griega o ye - [ʝe] o [i 'ɣ̞ɾjeɣ̞a]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
zeta - ['θet̪a] o ['set̪a]