© Ollikainen | Dreamstime.com

Научете азбуката Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научете се да четете и произнасяте чужди азбуки онлайн. Налични са повече от 40 азбуки.

Азбуките са от съществено значение за изучаване, ако искате да четете и пишете на езика, който изучавате. Те предоставят полезна информация за звуците на буквите в езиците и ви помагат да звучите по-естествено, когато говорите. Превъртете надолу и изберете от над 40 азбуки, за да започнете да учите сега.

bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
aa - /ɑː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
bee - /beː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
see - /seː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
dee - /deː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ee - /eː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
äf, äffä - /æf/, /ˈæf.fæ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
gee - /ɡeː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
hoo - /hoː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ii - /iː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
jii - /jiː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
koo - /koː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
äl, ällä - /æl/, /ˈæl.læ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
äm, ämmä - /æm/, /ˈæm.mæ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
än, ännä - /æn/, /ˈæn.næ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
oo - /oː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
pee - /peː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
kuu - /kuː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
är, ärrä - /ær/, /ˈær.ræ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
äs, ässä - /æs/, /ˈæs.sæ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
tee - /teː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
uu - /uː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
vee - /ʋeː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
kaksois-vee, tupla-vee - /ʋeː/, /ˈkɑk.soisˌʋeː/, /ˈtup.lɑˌʋeː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
äks, äksä - /æks/, /ˈæk.sæ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
yy - /yː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
tset, tseta - /tset/, /ˈtse.tɑ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ruotsalainen oo - /oː/, /ˈruot.sɑˌlɑi.nen oː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ää - /æː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
öö - /øː/