© Zamchinskij | Dreamstime.com

Научете азбуката Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научете се да четете и произнасяте чужди азбуки онлайн. Налични са повече от 40 азбуки.

Азбуките са от съществено значение за изучаване, ако искате да четете и пишете на езика, който изучавате. Те предоставят полезна информация за звуците на буквите в езиците и ви помагат да звучите по-естествено, когато говорите. Превъртете надолу и изберете от над 40 азбуки, за да започнете да учите сега.

bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
' - Aleph
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
b/v - Beth
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
g - Gimel
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
d - Daleth
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
h - He
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
v - Waw
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
z - Zajin
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ẖ - Chet
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
t - Tet
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
y - Jod
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
k/kh - Kaph
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
l - Lamed
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
m - Mem
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
n - Nun
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
s - Samech
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
' - Ajin
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
p/f - Pe
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ts - Tzade
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
k - Qoph
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
r - Resch
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
s/sh - Sin, Schin
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
t - Taw