© Vividaphoto | Dreamstime.com

Научете азбуката Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научете се да четете и произнасяте чужди азбуки онлайн. Налични са повече от 40 азбуки.

Азбуките са от съществено значение за изучаване, ако искате да четете и пишете на езика, който изучавате. Те предоставят полезна информация за звуците на буквите в езиците и ви помагат да звучите по-естествено, когато говорите. Превъртете надолу и изберете от над 40 азбуки, за да започнете да учите сега.

bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
a - /ɒ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
á - /aː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
bé - /b/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
cé - /ts/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
csé - /tʃ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
dé - /d/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
dzé - /dz/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
dzsé - /dʒ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
e - /ɛ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
é - /eː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ef - /f/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
gé - /ɡ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
gyé - /ɟ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
há - /h/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
i - /i/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
í - /iː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
jé - /j/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ká - /k/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
el - /l/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
elly - /j/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
em - /m/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
en - /n/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
eny - /ɲ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
o - /o/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ó - /oː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ö - /ø/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ő - /øː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
pé - /p/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
kú -
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
er - /r/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
es - /ʃ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
esz - /s/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
té - /t/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
tyé - /c/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
u - /u/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ú - /uː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ü - /y/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ű - /yː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
vé - /v/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
dupla vé - /v/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
iksz -
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ipszilon - /i/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
zé - /z/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
zsé - /ʒ/