© Olgacov | Dreamstime.com

Научете азбуката Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научете се да четете и произнасяте чужди азбуки онлайн. Налични са повече от 40 азбуки.

Азбуките са от съществено значение за изучаване, ако искате да четете и пишете на езика, който изучавате. Те предоставят полезна информация за звуците на буквите в езиците и ви помагат да звучите по-естествено, когато говорите. Превъртете надолу и изберете от над 40 азбуки, за да започнете да учите сега.

bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
[aː] - Anton
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
[beː] - Bernhard
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
[seː] - Cornelis
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
[deː] - Dirk
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
[eː] - Eduard
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
[ɛf] - Ferdinand
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
[ɣeː] - Gerard
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
[ɦaː] - Hendrik
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
[i] - Izaak
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
[jeː] - Johan/Jacob
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
[kaː] - Karel
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
[ɛɫ] - Lodewijk/Leo
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
[ɛm] - Maria
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
[ɛn] - Nico
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
[oː] - Otto
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
[peː] - Pieter
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
[ky] - Quirinius/Quinten
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
[ɛɾ] - Richard/Rudolf
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
[ɛs] - Simon
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
[teː] - Theodoor
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
[y] - Utrecht
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
[veː] - Victor
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
[ʋeː] - Willem
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
[ɪks] - Xantippe
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
[ɛɪ] - Ypsilon
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
[ɛɪ] - IJmuiden/IJsbrand
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
[zɛt] - Zacharias