© Themorningglory | Dreamstime.com

Научете азбуката Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научете се да четете и произнасяте чужди азбуки онлайн. Налични са повече от 40 азбуки.

Азбуките са от съществено значение за изучаване, ако искате да четете и пишете на езика, който изучавате. Те предоставят полезна информация за звуците на буквите в езиците и ви помагат да звучите по-естествено, когато говорите. Превъртете надолу и изберете от над 40 азбуки, за да започнете да учите сега.

bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ก ไก่ - ko kai - [k],[k̚]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ข ไข่ - kho khai - [kʰ],[k̚]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ฃ ขวด - kho khuat - [kʰ],[k̚]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ค ควาย - kho khwai - [kʰ],[k̚]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ฅ คน - kho khon - [kʰ],[k̚]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ฆ ระฆัง - kho ra-khang - [kʰ],[k̚]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ง งู - ngo ngu - [ŋ],[ŋ]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
จ จาน - cho chan - [tɕ],[t̚]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ฉ ฉิ่ง - cho ching - [tɕʰ]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ช ช้าง - cho chang - [tɕʰ],[t̚]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ซ โซ่ - so so - [s],[t̚]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ฌ เฌอ - cho choe - [tɕʰ]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ญ หญิง - yo ying - [j],[n]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ฎ ชฎา - do cha-da - [d],[t̚]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ฏ ปฏัก - to pa-tak - [t],[t̚]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ฐ ฐาน - tho than - [tʰ],[t̚]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ฑ มณโฑ - tho montho - [tʰ],[t̚]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ฒ ผู้เฒ่า - tho phu-thao - [tʰ],[t̚]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ณ เณร - no nen - [n],[n]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ด เด็ก - do dek - [d],[t̚]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ต เต่า - to tao - [t],[t̚]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ถ ถุง - tho thung - [tʰ],[t̚]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ท ทหาร - tho thahan - [tʰ],[t̚]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ธ ธง - tho thong - [tʰ],[t̚]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
น หนู - no nu - [n],[n]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
บ ใบไม้ - bo baimai - [b],[p̚]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ป ปลา - po pla - [p],[p̚]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ผ ผึ้ง - pho phueng - [pʰ]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ฝ ฝา - fo fa - [f]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
พ พาน - pho phan - [pʰ],[p̚]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ฟ ฟัน - fo fan - [f],[p̚]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ภ สำเภา - pho sam-phao - [pʰ],[p̚]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ม ม้า - mo ma - [m],[m]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ย ยักษ์ - yo yak - [j],[j]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ร เรือ - ro ruea - [r],[n]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ล ลิง - lo ling - [l],[n]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ว แหวน - wo waen - [w],[w]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ศ ศาลา - so sala - [s],[t̚]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ษ ฤๅษี - so rue-si - [s],[t̚]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ส เสือ - so suea - [s],[t̚]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ห หีบ - ho hip - [h]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ฬ จุฬา - lo chu-la - [l],[n]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
อ อ่าง - o ang - [ʔ]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ฮ นกฮูก - ho nok-huk - [h]