Разговорник

Страни и езици   »   Länder und Sprachen

5 [пет]

Страни и езици

Страни и езици

5 [fünf]

+

Länder und Sprachen

Можете да кликнете върху всяко празно място, за да видите текста, или:   

български немски Играйте Повече
Джон е от Лондон. Jo-- i-- a-- L-----. John ist aus London. 0 +
Лондон се намира във Великобритания. Lo---- l---- i- G-------------. London liegt in Großbritannien. 0 +
Той говори английски. Er s------ E-------. Er spricht Englisch. 0 +
     
Мария е от Мадрид. Ma--- i-- a-- M-----. Maria ist aus Madrid. 0 +
Мадрид се намира в Испания. Ma---- l---- i- S------. Madrid liegt in Spanien. 0 +
Тя говори испански. Si- s------ S-------. Sie spricht Spanisch. 0 +
     
Петер и Марта са от Берлин. Pe--- u-- M----- s--- a-- B-----. Peter und Martha sind aus Berlin. 0 +
Берлин се намира в Германия. Be---- l---- i- D----------. Berlin liegt in Deutschland. 0 +
Вие двамата говорите ли немски? Sp----- i-- b---- D------? Sprecht ihr beide Deutsch? 0 +
     
Лондон е столица. Lo---- i-- e--- H---------. London ist eine Hauptstadt. 0 +
Мадрид и Берлин също са столици. Ma---- u-- B----- s--- a--- H----------. Madrid und Berlin sind auch Hauptstädte. 0 +
Столиците са големи и шумни. Di- H---------- s--- g--- u-- l---. Die Hauptstädte sind groß und laut. 0 +
     
Франция се намира в Европа. Fr-------- l---- i- E-----. Frankreich liegt in Europa. 0 +
Египет се намира в Африка. Äg----- l---- i- A-----. Ägypten liegt in Afrika. 0 +
Япония се намира в Азия. Ja--- l---- i- A----. Japan liegt in Asien. 0 +
     
Канада се намира в Северна Америка. Ka---- l---- i- N----------. Kanada liegt in Nordamerika. 0 +
Панама се намира в Централна Америка. Pa---- l---- i- M------------. Panama liegt in Mittelamerika. 0 +
Бразилия се намира в Южна Америка. Br------- l---- i- S---------. Brasilien liegt in Südamerika. 0 +
     

Езици и диалекти

В света има около 6000 - 7000 езика. Но, разбира се, броят на диалектите е много по-голям. Но каква е разликата между език и диалект? Диалектите винаги имат подчертано местно звучене. Те спадат към местните езикови разновидности. Това означава, че диалектите са форми на езика с тесни граници на разпространение. По правило, диалектите имат само говорима, но не и писмена форма. Те формират своя собствена езикова система. И следват свои собствени правила. Теоретично, всеки език може да има няколко диалекта. Всички диалекти спадат към стандартния език на една държава. Стандартният език е разбираем за целия народ на държавата. Чрез него дори говорещите на различни диалекти могат да общуват помеждуси. В наши дни диалектите стават все по-маловажни. В градовете рядко ще чуете някой да говори на диалект. Стандартният език обикновено се говори също и на работното място. Поради това, хората, които говорят на диалекти се считат за прости и необразовани. Но въпреки това, те могат да се открият на всички социални нива. Така че хората, говорещи на диалект не са по-малко интелигиентни от останалите. Точно обратно! Хората, говорещи диалекти имат много предимства. Например когато учат чужди езици. Диалектно-говорещите знаят, че съществуват различни езикови форми. И са научени бързо да превключват между различни езикови стилове. Ето защо, носителите на диалекти имат по-добра компетентност по отношение на вариациите. Те могат да усетят кой езиков стил е подходящ за дадена ситуация. Това е дори научно доказано. Така че - имайте смелостта да използвате диалекти - заслужава си!
Познайте езика!
Българският спада към южнославянските езици. Около десет милиона души говорят български. По-голямата част от тях живеят в България. Но и в други страни се говори български. Към тях се числят например Украйна и Молдова. Българският е един от най-ранните документирани славянски езици. Той се отличава с много особености. Впечатляваща е например приликата с албански и румънски. Тези два езика не са славянски езици. Въпреки това се откриват много паралели. Затова всички тези езици се наричат още балкански езици. Те имат много прилики, въпреки че не са сродни. Българските глаголи могат да приемат много различни форми. В българската граматика не съществува инфинитив. Който иска да изучава този интересен език, скоро ще открие много нови неща!