© Somatuscani | Dreamstime.com

50LANGUAGES knjige

Naučite novi jezik sa 50LANGUAGES.com

Knjige su dobar izvor za učenje jezika. Vaš mozak može zapamtiti više kada čitate.

Dostupan u velikim online i offline knjižarama i maloprodajama, ovlaštenim preprodavcima kao što su nezavisne knjižare i prodavci knjiga, te biblioteke.

-

Sve su knjige dvojezične i mogu se koristiti za učenje oba jezika.

English (USA) - Bosnian For Beginners

A book in 2 languages

ISBN-13 (EAN-13): 9781640180642      ISBN-10: 1640180648


Kupujte knjige online!

---------