Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
perfecte
dents perfectes
পূর্ণ
পূর্ণ দাঁত
interior
l‘àrea interior
অভ্যন্তরীণ
অভ্যন্তরীণ অঞ্চল
benestant
el conductor benestant
ধনী
ধনী গাড়ির চালক