Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
poc
poc menjar
kevés
kevés étel
desfavorable
una situació desfavorable
hátrányos
egy hátrányos helyzet
temporal
l‘estada temporal
ideiglenes
az ideiglenes tartózkodás