Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
lluny i ample
Des de dalt, es pot mirar lluny i ample sobre el mar.
ሩቅና ለስላሳ
ከላይ ታይተው ነው ሩቅና ለስላሳ ላይ ባሕር መመልከት ይችላሉ።
el més aviat possible
Els nens haurien d‘aprendre un instrument musical el més aviat possible.
እንዴትም ያለፈው
በማለፍያ ምንጭ የሚማሩትን በእልፍ ያስቀድማል።
igualment
Ell és quasi tan alt com ella.
እኩል
እርሱ እውነትን እኩል ከእርሷ ረዝም ነው።