Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
fora
Avui estem menjant fora.
kint
Ma kint eszünk.
clar
Clar, les abelles poden ser perilloses.
természetesen
A méhek természetesen veszélyesek lehetnek.
avall
Vol avall cap a la vall.
le
Ő a völgybe repül le.