Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
aleshores
Aleshores, no hi havia ordinadors.
тогда
Тогда не было компьютеров.
de costat
Poso una mica de diners de costat.
в стороне
Я откладываю немного денег в стороне.
més enllà
Cal continuar aprenent sempre.
дальше
Нужно всегда продолжать учиться.