Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
cridar-se
Ells es criden amb força.
kiabál
Hevesen kiabálnak egymással.
lliurar
El repartidor de pizzes lliura la pizza.
hoz
A pizza futár hozza a pizzát.
afegir
Ella afegeix una mica de llet al cafè.
hozzáad
Hozzáad némi tejet a kávéhoz.