Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
honorar
Les grans personalitats són honorades amb un monument.
ክብሪ
ዓበይቲ ስብእናታት ብሓወልቲ ይኽበሩ።
detestar
Ell detesta la cervesa.
ጽልኢ
ቢራ ይጸልእ እዩ።
sorgir
El bolet sorgeix del terra.
grow out
እቲ ዕፉን ካብ መሬት ወጺኡ ይበቁል።