Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
smluvní
smluvní dohoda
契約上の
契約上の合意
ekonomický
ekonomický růst
経済的な
経済的な上昇
jednoznačný
jednoznačná reakce
明確な
明確な反応