Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
první
Jen ve 21 letech by se měla vdát!
eerste
Eers op 21 jaar moet sy trou!
tentokrát
Tentokrát jsem měl štěstí!
hierdie keer
Hierdie keer was ek gelukkig!
před dlouhou dobou
Tito lidé jsou už dávno mrtví.
lank gelede
Hierdie mense is lankal dood.