Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
kdykoli
Můžete nás zavolat kdykoli.
anytime
You can call us anytime.
přibližně
Nádoba je přibližně 2000 let stará.
approximately
The vessel is approximately 2000 years old.
znovu
Všechno píše znovu.
again
He writes everything again.