© Toiletroom | Dreamstime.com

ČíslaMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Většina jazyků má číselné systémy a ty se mohou značně lišit. Přejděte dolů a objevte a naučte se zajímavé číselné soustavy z celého světa.

Klikněte na číslo

number container
1
[бир]

1 [бир]
[jedna]number container
2
[эки]

2 [эки]
[dvě]number container
3
[үч]

3 [үч]
[tři]number container
4
[төрт]

4 [төрт]
[čtyři]number container
5
[беш]

5 [беш]
[pět]number container
6
[алты]

6 [алты]
[šest]number container
7
[жети]

7 [жети]
[sedm]number container
8
[сегиз]

8 [сегиз]
[osm]number container
9
[тогуз]

9 [тогуз]
[devět]number container
10
[он]

10 [он]
[deset]