Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
Αυθαίρετος
η αυθαίρετη γυναίκα
selbstherrlich
die selbstherrliche Frau
μορφωμένος
ο μορφωμένος σκύλος
belesen
der belesene Hund
τραχύς
η τραχιά φλοιός δέντρου
rau
die raue Baumrinde