Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
χαοτικός
η χαοτική τάξη
chaotic
the chaotic order
ξερός
ένα ξερό μαχαίρι
blunt
a blunt knife
δίγλωσσος
η δίγλωσση πινακίδα
bilingual
the bilingual sign