Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
φθηνός
ένα φθηνό διασκέδαση
cheap
a cheap pleasure
απέραντος
η απέραντη έρημος
boundless
the boundless desert
διαθέσιμος
η διαθέσιμη αιολική ενέργεια
available
the available wind energy