Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
αυστηρός
ο αυστηρός κανόνας
estricto
la regla estricta
εξωτερικός
μια εξωτερική μνήμη
externo
un almacenamiento externo
δειλός
ένας δειλός αγόρας
cobarde
un chico cobarde