Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
αιχμηρός
τα αιχμηρά μολύβια
puntig
puntige pennen
Ασχετος
άσχετη επιχειρηματολογία
niet-objectief
de niet-objectieve argumentatie
καμπύλος
ο καμπύλος δρόμος
bochtig
de bochtige weg