Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
μέτριος
η μέτρια αξία
中等的
中等的价值
ριζικός
η ριζική λύση προβλήματος
激进的
激进的问题解决方案
φινλανδικός
η φινλανδική πρωτεύουσα
芬兰
芬兰首都