Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
πρώτα απ‘ όλα
Πρώτα απ‘ όλα, δεν έχω χρόνο, δεύτερον, δεν έχω ενδιαφέρον.
firstly
Firstly, I have no time, secondly, no interest.
μέσα
Πάει μέσα ή έξω;
in
Is he going in or out?
κάτι
Βλέπω κάτι ενδιαφέρον!
something
I see something interesting!