Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
έξω
Προτιμά να ζωγραφίζει έξω.
外面
她更喜欢在外面画画。
έξω
Θα ήθελε να βγει από τη φυλακή.
出去
他想从监狱里出去。
προτιμότερα
Προτιμά να τρώει σοκολάτα παρά σαλάτα.
宁愿
她宁愿吃巧克力而不是沙拉。