Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
σπάω
Ο ληστής έσπασε το παράθυρο.
sparge
Hoțul a spart fereastra.
δαγκώνω
Δαγκώνει ένα κομμάτι σοκολάτα.
rupe cu dinții
Ea rupe cu dinții o bucată de ciocolată.
ποτίζω
Ποτίζουμε τον γκαζόν μας κατά τις ξηρές περιόδους.
uda
Noi udăm peluza în perioadele secetoase.