Phrasebook

en Giving reasons 3   »   mr कारण देणे ३

77 [seventy-seven]

Giving reasons 3

Giving reasons 3

७७ [सत्याहत्तर]

77 [Satyāhattara]

कारण देणे ३

[kāraṇa dēṇē 3]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Marathi Play More
Why aren’t you eating the cake? आपण -ेक -ा-ख-त-----? आ__ के_ का खा_ ना__ आ-ण क-क क- ख-त न-ह-? -------------------- आपण केक का खात नाही? 0
āp--a -ēk- k----ā---n--ī? ā____ k___ k_ k____ n____ ā-a-a k-k- k- k-ā-a n-h-? ------------------------- āpaṇa kēka kā khāta nāhī?
I must lose weight. म-ा--ाझे-व-न-कमी -रा-चे-आह-. म_ मा_ व__ क_ क___ आ__ म-ा म-झ- व-न क-ी क-ा-च- आ-े- ---------------------------- मला माझे वजन कमी करायचे आहे. 0
M-l- ----ē vaj-n- ---ī kar-y-cē--hē. M___ m____ v_____ k___ k_______ ā___ M-l- m-j-ē v-j-n- k-m- k-r-y-c- ā-ē- ------------------------------------ Malā mājhē vajana kamī karāyacē āhē.
I’m not eating it because I must lose weight. मी -ो-ख---ना-- --र- म-ा-म--े व-----ी ---य-े--हे. मी तो खा_ ना_ का__ म_ मा_ व__ क_ क___ आ__ म- त- ख-त न-ह- क-र- म-ा म-झ- व-न क-ी क-ा-च- आ-े- ------------------------------------------------ मी तो खात नाही कारण मला माझे वजन कमी करायचे आहे. 0
Mī -ō-k--t- -ā-ī-k-r--- -a-ā mā------ja-a ka-ī -------- -h-. M_ t_ k____ n___ k_____ m___ m____ v_____ k___ k_______ ā___ M- t- k-ā-a n-h- k-r-ṇ- m-l- m-j-ē v-j-n- k-m- k-r-y-c- ā-ē- ------------------------------------------------------------ Mī tō khāta nāhī kāraṇa malā mājhē vajana kamī karāyacē āhē.
Why aren’t you drinking the beer? आपण ब--र क- --त ना-ी? आ__ बी__ का पि_ ना__ आ-ण ब-य- क- प-त न-ह-? --------------------- आपण बीयर का पित नाही? 0
Āp--a bī-a---kā p-ta-n---? Ā____ b_____ k_ p___ n____ Ā-a-a b-y-r- k- p-t- n-h-? -------------------------- Āpaṇa bīyara kā pita nāhī?
I have to drive. म-ा----- च-लवायची ---. म_ गा_ चा____ आ__ म-ा ग-ड- च-ल-ा-च- आ-े- ---------------------- मला गाडी चालवायची आहे. 0
M----g-ḍī --lav--a-ī āh-. M___ g___ c_________ ā___ M-l- g-ḍ- c-l-v-y-c- ā-ē- ------------------------- Malā gāḍī cālavāyacī āhē.
I’m not drinking it because I have to drive. मी----र पित-न-ही क-र----ा-गा----ा-व--ची-आहे. मी बी__ पि_ ना_ का__ म_ गा_ चा____ आ__ म- ब-य- प-त न-ह- क-र- म-ा ग-ड- च-ल-ा-च- आ-े- -------------------------------------------- मी बीयर पित नाही कारण मला गाडी चालवायची आहे. 0
M---īya-a pita--āhī-kā------al-------cā-avā--cī--h-. M_ b_____ p___ n___ k_____ m___ g___ c_________ ā___ M- b-y-r- p-t- n-h- k-r-ṇ- m-l- g-ḍ- c-l-v-y-c- ā-ē- ---------------------------------------------------- Mī bīyara pita nāhī kāraṇa malā gāḍī cālavāyacī āhē.
Why aren’t you drinking the coffee? त---ॉफी क---ित -ा--स? तू कॉ_ का पि_ ना___ त- क-फ- क- प-त न-ह-स- --------------------- तू कॉफी का पित नाहीस? 0
T-----hī-k- p--a--āhīsa? T_ k____ k_ p___ n______ T- k-p-ī k- p-t- n-h-s-? ------------------------ Tū kŏphī kā pita nāhīsa?
It is cold. ती थंड-आह-. ती थं_ आ__ त- थ-ड आ-े- ----------- ती थंड आहे. 0
Tī-t-aṇ-a ---. T_ t_____ ā___ T- t-a-ḍ- ā-ē- -------------- Tī thaṇḍa āhē.
I’m not drinking it because it is cold. म- ----ि---ाही---र-----थ-ड---े. मी ती पि_ ना_ का__ ती थं_ आ__ म- त- प-त न-ह- क-र- त- थ-ड आ-े- ------------------------------- मी ती पित नाही कारण ती थंड आहे. 0
Mī -----ta-nāhī--ār--a tī ---ṇḍa----. M_ t_ p___ n___ k_____ t_ t_____ ā___ M- t- p-t- n-h- k-r-ṇ- t- t-a-ḍ- ā-ē- ------------------------------------- Mī tī pita nāhī kāraṇa tī thaṇḍa āhē.
Why aren’t you drinking the tea? तू चहा-का---त ना-ीस? तू च_ का पि_ ना___ त- च-ा क- प-त न-ह-स- -------------------- तू चहा का पित नाहीस? 0
T- -a-- -ā p--- ---īsa? T_ c___ k_ p___ n______ T- c-h- k- p-t- n-h-s-? ----------------------- Tū cahā kā pita nāhīsa?
I have no sugar. म-----कड- स-खर---ह-. मा____ सा__ ना__ म-झ-य-क-े स-ख- न-ह-. -------------------- माझ्याकडे साखर नाही. 0
M-j-y-ka-- sākhar- -āhī. M_________ s______ n____ M-j-y-k-ḍ- s-k-a-a n-h-. ------------------------ Mājhyākaḍē sākhara nāhī.
I’m not drinking it because I don’t have any sugar. म--त---ि- ना---क-रण-----य--ड- सा-- -ा-ी. मी ती पि_ ना_ का__ मा____ सा__ ना__ म- त- प-त न-ह- क-र- म-झ-य-क-े स-ख- न-ह-. ---------------------------------------- मी ती पित नाही कारण माझ्याकडे साखर नाही. 0
Mī -ī--ita----ī ---a-a--āj----a---s--h------h-. M_ t_ p___ n___ k_____ m_________ s______ n____ M- t- p-t- n-h- k-r-ṇ- m-j-y-k-ḍ- s-k-a-a n-h-. ----------------------------------------------- Mī tī pita nāhī kāraṇa mājhyākaḍē sākhara nāhī.
Why aren’t you eating the soup? आप- स---क--प-----ह-? आ__ सू_ का पि_ ना__ आ-ण स-प क- प-त न-ह-? -------------------- आपण सूप का पित नाही? 0
Āp--a s-pa k--pi-a nāh-? Ā____ s___ k_ p___ n____ Ā-a-a s-p- k- p-t- n-h-? ------------------------ Āpaṇa sūpa kā pita nāhī?
I didn’t order it. मी-त---ागवि--ले---ह-. मी ते मा____ ना__ म- त- म-ग-ि-े-े न-ह-. --------------------- मी ते मागविलेले नाही. 0
M--tē-m-gavil-lē--āh-. M_ t_ m_________ n____ M- t- m-g-v-l-l- n-h-. ---------------------- Mī tē māgavilēlē nāhī.
I’m not eating it because I didn’t order it. मी --प---त-न-ही ---- म--ते--ा----े-- न-ह-. मी सू_ पि_ ना_ का__ मी ते मा____ ना__ म- स-प प-त न-ह- क-र- म- त- म-ग-ि-े-े न-ह-. ------------------------------------------ मी सूप पित नाही कारण मी ते मागविलेले नाही. 0
M- sūpa -i-- -ā----ā---- -ī -- mā-----ē-ē --h-. M_ s___ p___ n___ k_____ m_ t_ m_________ n____ M- s-p- p-t- n-h- k-r-ṇ- m- t- m-g-v-l-l- n-h-. ----------------------------------------------- Mī sūpa pita nāhī kāraṇa mī tē māgavilēlē nāhī.
Why don’t you eat the meat? आप--मा-- का ख-----ह-? आ__ मां_ का खा_ ना__ आ-ण म-ं- क- ख-त न-ह-? --------------------- आपण मांस का खात नाही? 0
Ā-aṇ- --n-- kā k---a--ā-ī? Ā____ m____ k_ k____ n____ Ā-a-a m-n-a k- k-ā-a n-h-? -------------------------- Āpaṇa mānsa kā khāta nāhī?
I am a vegetarian. मी शाका---ी --े. मी शा___ आ__ म- श-क-ह-र- आ-े- ---------------- मी शाकाहारी आहे. 0
M- ś-k-hā-ī-āhē. M_ ś_______ ā___ M- ś-k-h-r- ā-ē- ---------------- Mī śākāhārī āhē.
I’m not eating it because I am a vegetarian. म------ात न-ही-क--- -ी-श----ा-ी ---. मी ते खा_ ना_ का__ मी शा___ आ__ म- त- ख-त न-ह- क-र- म- श-क-ह-र- आ-े- ------------------------------------ मी ते खात नाही कारण मी शाकाहारी आहे. 0
M- t- k-ā-a---h- -ār--a m----kāh-rī-āh-. M_ t_ k____ n___ k_____ m_ ś_______ ā___ M- t- k-ā-a n-h- k-r-ṇ- m- ś-k-h-r- ā-ē- ---------------------------------------- Mī tē khāta nāhī kāraṇa mī śākāhārī āhē.

Gestures help with the learning of vocabulary

When we learn vocabulary, our brain has a lot of work to do. It must store every new word. But you can support your brain in learning. This is achieved through gestures. Gestures help our memory. It can remember words better if it processes gestures at the same time. A study has clearly proven this. Researchers had test subjects study vocabulary. These words didn't really exist. They belonged to an artificial language. A few words were taught to the test subjects with gestures. That is to say, the test subjects didn't just hear or read the words. Using gestures, they imitated the meaning of the words as well. While they studied, their brain activity was measured. Researchers made an interesting discovery in the process. When the words were learned with gestures, more areas of the brain were active. In addition to the speech center, sensomotoric areas showed activity as well. This additional brain activity influences our memory. In learning with gestures, complex networks form. These networks save the new words in multiple places in the brain. Vocabulary can be processed more efficiently this way. When we want to use certain words our brain finds them faster. They are also stored better. It's important, however, that the gesture is associated with the word. Our brain recognizes when a word and gesture don't go together. The new findings could lead to new teaching methods. Individuals that know little about languages often learn slowly. Perhaps they will learn easier if they imitate the words physically…