Mängud

Piltide arv : 2 Valikute arv : 3 Aeg sekundites : 6 Kuvatud keeled : Kuva mõlemad keeled

0

0

Jäta pildid meelde!
Mis on puudu?
maha jätma
Mees jäi rongist maha.
错过
这个男人错过了他的火车。
võlguma
Nad võlgnevad oma elud suitsuandurile.

他们的生命归功于烟雾报警器。
üle ajama
Klaas on täis ja ajab üle.
溢出
玻璃杯满了并溢出。