بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

la plage
la plage
 
le pingouin
le pingouin
 
‫ولتاژ
‫ولتاژ
 
‫برگ
‫برگ
 
le clown
le clown
 
‫پنگوئن
‫پنگوئن
 
‫بستنی
‫بستنی
 
‫دلقک
‫دلقک
 
le robot
le robot
 
la baie
la baie
 
le chapeau de paille
le chapeau de paille
 
la crème glacée
la crème glacée
 
‫توت
‫توت
 
‫ساحل
‫ساحل
 
la feuille
la feuille
 
‫رُبات
‫رُبات
 
‫کلاه حصیری
‫کلاه حصیری
 
la tension
la tension
 
50l-card-blank
la plage la plage
50l-card-blank
le pingouin le pingouin
50l-card-blank
‫ولتاژ ‫ولتاژ
50l-card-blank
‫برگ ‫برگ
50l-card-blank
le clown le clown
50l-card-blank
‫پنگوئن ‫پنگوئن
50l-card-blank
‫بستنی ‫بستنی
50l-card-blank
‫دلقک ‫دلقک
50l-card-blank
le robot le robot
50l-card-blank
la baie la baie
50l-card-blank
le chapeau de paille le chapeau de paille
50l-card-blank
la crème glacée la crème glacée
50l-card-blank
‫توت ‫توت
50l-card-blank
‫ساحل ‫ساحل
50l-card-blank
la feuille la feuille
50l-card-blank
‫رُبات ‫رُبات
50l-card-blank
‫کلاه حصیری ‫کلاه حصیری
50l-card-blank
la tension la tension