بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
مبهم
تور قایقرانی مبهم
neodređen
neodređena plovidba
دقیق
پرتاب دقیق
točno
točan bacanje
شیک
لباس شیک
elegantno
elegantna haljina