بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
طوفانی
دریا طوفانی
ураган
ураган деңиз
ارزشمند
سکه‌های ارزشمند
баа менен
баа менен тийген
زودهنگام
یادگیری زودهنگام
өткөн
өткөн үйрөнүү