بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
شوخ طبع
دلقک شوخ طبع
гумористичний
гумористичний клоун
پراکنده
آشغال پراکنده
розсіяний
розкиданий сміття
شرقی
شهر بندر شرقی
східний
східне портове місто