بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
در نهایت
در نهایت، تقریباً هیچ چیزی باقی نمی‌ماند.
enfin
Finalement, presque rien ne reste.
این‌جا
اسب‌ها در حال شنا به سمت ما هستند.
par ici
Les chevaux nagent vers nous.
عصر
آن‌ها در غروب تلویزیون می‌بینند.
le soir
Ils regardent la télé le soir.