بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
رایگان
انرژی خورشیدی رایگان است.
bêxerç
Enerjiya rojê bêxerç e.
تمام روز
مادر باید تمام روز کار کند.
rojekê
Dayikê divê rojekê kar bike.
این‌بار
این‌بار من خوش‌شانس بودم!
ev car
Ev car, min şansekî heye!