کتاب لغت

fa ‫اشخاص/مردم‬   »   lv Personas

‫1 [یک]‬

‫اشخاص/مردم‬

‫اشخاص/مردم‬

1 [viens]

Personas

برای دیدن متن می‌توانید بر روی هر جای خالی کلیک کنید یا:   

فارسی لتونيايی بازی بیشتر
‫من‬ es es 1
‫من و تو‬ es un tu es un tu 1
‫هردوی ما‬ mēs abi mēs abi 1
   
‫او (مرد)‬ viņš viņš 1
‫آن مرد و آن زن‬ viņš un viņa viņš un viņa 1
‫هردوی آنها‬ viņi abi viņi abi 1
   
‫آن مرد‬ vīrietis vīrietis 1
‫آن زن‬ sieviete sieviete 1
‫آن کودک‬ bērns bērns 1
   
‫یک خانواده‬ ģimene ģimene 1
‫خانواده من‬ mana ģimene mana ģimene 1
‫خانواده من اینجاست.‬ Mana ģimene ir šeit. Mana ģimene ir šeit. 1
   
‫من اینجا هستم.‬ Es esmu šeit. Es esmu šeit. 1
‫تو (مرد) اینجایی / تو (زن) اینجایی.‬ Tu esi šeit. Tu esi šeit. 1
‫آن مرد اینجاست و آن زن اینجاست.‬ Viņš ir šeit un viņa ir šeit. Viņš ir šeit un viņa ir šeit. 1
   
‫ما اینجا هستیم.‬ Mēs esam šeit. Mēs esam šeit. 1
‫شما اینجا هستید.‬ Jūs esat šeit. Jūs esat šeit. 1
‫همه آنها اینجا هستند.‬ Viņi visi ir šeit. Viņi visi ir šeit. 1
   

‫استفاده از زبان برای مبارزه با آلزایمر‬

‫کسانی که می خواهند سلامت ذهنی خود را حفظ کنند باید زبان یاد بگیرند.‬ ‫مهارت های زبان می تواند انسان را در مقابل زوال عقل محافظت کند.‬ ‫مطالعات علمی بسیاری از این مطلب را ثابت کرده است.‬ ‫سن یادگیرنده هیچ نقشی را در آموختن بازی نمی کند.‬ ‫مهم این است که مغز به طور منظم تمرین کرده باشد.‬ ‫یادگیری لغات مناطق مختلف مغز را فعّال می کند.‬ ‫این مناطق فرآیندهای مهم ادراکی را کنترل می کنند.‬ ‫روی این اصل، افرادی که چند زبانه هستند بسیار با دقّت هستند.‬ ‫آنها همچنین می توانند بهتر تمرکز کنند.‬ ‫با وجود این، چندزبانه بودن دارای مزایای دیگری هم هست.‬ ‫افراد چند زبانه تصمیمات بهتری اتخاذ می کنند.‬ ‫بدین معنی، که آنها سریع تر تصمیم می گیرند.‬ ‫به این دلیل که مغز آنها انتخاب را آموخته است.‬ ‫مغز آنها همیشه حداقل دو لغت را برای یک چیز می داند.‬ ‫هر یک از این لغات یک گزینه عملی است.‬ ‫بنابراین، افراد چند زبانه دائما در حال تصمیم گیری هستند.‬ ‫مغز آنها انتخاب بین بسیاری از چیزها را تمرین کرده است.‬ ‫و این تمرین تنها برای مرکز گویائی مغز خوب نیست.‬ ‫بسیاری از مناطق مغز از چند زبانه بودن سود می برند.‬ ‫مهارت های زبانی همچنین به معنی کنترل ادراکی بهتر است.‬ ‫البته، مهارت های زبانی از زوال عقل جلوگیری نمی کند.‬ ‫هرچند، در افراد چند زبانه پیشرفت بیماری کندتر است.‬ ‫و به نظر می رسد که مغز آنها قابلیّت بیشتری برای خنثی کردن اثرات بیماری دارد.‬ ‫نشانه های زوال عقل در زبان آموزان به صورت ضعیف تری ظاهر می شود.‬ ‫سردرگمی و فراموشی دارای اهمیّت کمتری هستند.‬ ‫بنابراین، پیر و جوان به یک اندازه از آموختن زبان سود می برند.‬ ‫و: با یادگیری هر زبان، یادگیری زبان جدید آسان تر می شود.‬ ‫بنابراین، همه ما باید به جای مصرف دارو از فرهنگ لغت استفاده کنیم!‬