کتاب لغت

fa ‫در طبیعت‬   »   em In nature

‫26 [بیست و شش]‬

‫در طبیعت‬

‫در طبیعت‬

26 [twenty-six]

In nature

نحوه مشاهده ترجمه را انتخاب کنید:   
فارسی انگلیسی (US) بازی بیشتر
‫آن برج را آنجا می‌بینی؟‬ Do you see the tower there? Do you see the tower there? 1
‫آن کوه را آنجا می‌بینی؟‬ Do you see the mountain there? Do you see the mountain there? 1
‫آن دهکده را آنجا می‌بینی؟‬ Do you see the village there? Do you see the village there? 1
‫آن رودخانه را آنجا می‌بینی؟‬ Do you see the river there? Do you see the river there? 1
‫آن پل را آنجا می‌بینی؟‬ Do you see the bridge there? Do you see the bridge there? 1
‫آن دریاچه را آنجا می‌بینی؟‬ Do you see the lake there? Do you see the lake there? 1
‫من از آن پرنده خوشم می‌آید.‬ I like that bird. I like that bird. 1
‫از آن درخت خوشم می‌آید.‬ I like that tree. I like that tree. 1
‫از این سنگ خوشم می‌آید.‬ I like this stone. I like this stone. 1
‫از آن پارک خوشم می‌آید.‬ I like that park. I like that park. 1
‫از آن باغ خوشم می‌آید.‬ I like that garden. I like that garden. 1
‫از این گل خوشم می‌آید.‬ I like this flower. I like this flower. 1
‫به نظر من آن زیباست.‬ I find that pretty. I find that pretty. 1
‫به نظر من آن جالب است.‬ I find that interesting. I find that interesting. 1
‫به نظر من آن بسیار زیباست.‬ I find that gorgeous. I find that gorgeous. 1
‫به نظر من آن زشت است.‬ I find that ugly. I find that ugly. 1
‫به نظر من کسل کننده است.‬ I find that boring. I find that boring. 1
‫به نظر من وحشتناک است.‬ I find that terrible. I find that terrible. 1

‫زبان و کلمات قصار‬

‫کلمات قصار در هر زبانی وجود دارد.‬ ‫و بدین طریق، کلمات قصار، بخش مهمی از هویت ملّی را تشکیل می دهند.‬ ‫کلمات قصار نشان دهنده معیارها و ارزش های یک کشور هستند.‬ ‫شکل آنها معمولا شناخته شده و ثابت است، و قابل تغییر نیست.‬ ‫این اقوال همیشه کوتاه و مختصر هستند.‬ ‫اغلب در آنها از استعاره استفاده می شود.‬ ‫بسیاری از این کلمات قصار شاعرانه است.‬ ‫اغلب این اقوال حاوی پند و اندرز و نحوه رفتار هستند.‬ ‫اما برخی از آنها آشکارا به انتقاد می پردازند.‬ ‫کلمات قصار اغلب از قالب استفاده می کنند.‬ ‫به طوری که ممکن است در مورد ویژگی های ظاهرا مقایسه ای سایر کشورها یا مردم باشد.‬ ‫کلمات قصار دارای یک سنت طولانی هستند.‬ ‫ارسطو آنها را به عنوان قطعات کوتاه فلسفی مورد تحسین قرار داده است.‬ ‫آنها روش های مهمی در فصاحت و بلاغت و ادبیات هستند.‬ ‫آنچه این کلمات قصار را متمایز می سازد این است که آنها تا به امروز باقی مانده اند.‬ ‫رشته ای در زبانشناسی وجود دارد، که فقط به کلمات قصار اختصاص دارد.‬ ‫کلمات قصار بسیاری در زبان های چندگانه وجود دارد.‬ ‫بنابراین آنها می توانند از نظر لغوی یکسان باشند.‬ ‫در این نمونه، مگویائیین زبان های مختلف ازکلمات مشابه استفاده می کنند.‬ Bellende Hunde beißen nicht, Perro que ladra no muerde (DE-ES). ‫سایر کلمات قصار دارای معنی مشابه هستند.‬ ‫افکار یکسان با استفاده از کلمات مختلف بیان شده است.‬ Appeler un chat un chat, Dire pane al pane e vino al vino. (FR-IT) ‫بنابراین کلمات قصار به ما در درک مردم و فرهنگ های دیگر کمک می کند.‬ ‫کلمات قصار، جالب ترین سخنانی است که در سراسر جهان یافت می شوند.‬ ‫این کلمات در باره موضوعات "اصلی" زندگی انسان هستند.‬ ‫این سخنان مربوط به تجارب جهانی است.‬ ‫آنها نشان می دهند که بدون توجه به زبانی که به آن صحبت می کنیم، ما همه یکسان هستیم!‬