کتاب لغت

‫سؤال کردن 2‬   »   ‫לשאול שאלות 2‬

‫63 [شصت و سه]‬

‫سؤال کردن 2‬

‫سؤال کردن 2‬

‫63 [שישים ושלוש]‬

63 [shishim w\'shalosh]

+

‫לשאול שאלות 2‬

[lish'ol she'elot 2]

برای دیدن متن می‌توانید بر روی هر جای خالی کلیک کنید یا:   

فارسی عبری بازی بیشتر
‫من یک سرگرمی‌(کار تفریحی) دارم.‬ ‫יש לי תחביב.‬ ‫יש לי תחביב.‬ 1
ye-- l- t-----. yesh li taxbiv.
+
‫من تنیس بازی می‌کنم.‬ ‫אני משחק / ת טניס.‬ ‫אני משחק / ת טניס.‬ 1
an- m-------/m--------- t----. ani messaxeq/messaxeqet tenis.
+
‫زمین تنیس کجاست؟‬ ‫היכן נמצא מגרש הטניס?‬ ‫היכן נמצא מגרש הטניס?‬ 1
he----- n----- m------ h------? heykhan nimtsa migrash hatenis?
+
     
‫آیا تو یک سرگرمی‌(کار تفریحی) داری؟‬ ‫יש לך תחביב?‬ ‫יש לך תחביב?‬ 1
ye-- l----/l--- t-----? yesh lekha/lakh taxbiv?
+
‫من فوتبال بازی می‌کنم.‬ ‫אני משחק / ת כדורגל.‬ ‫אני משחק / ת כדורגל.‬ 1
an- m-------/m--------- k--------. ani messaxeq/messaxeqet kaduregel.
+
‫زمین فوتبال کجاست؟‬ ‫היכן נמצא מגרש הכדורגל?‬ ‫היכן נמצא מגרש הכדורגל?‬ 1
he----- n----- m------ h----------? heykhan nimtsa migrash hakaduregel?
+
     
‫بازویم درد می‌کند.‬ ‫כואבת לי הזרוע.‬ ‫כואבת לי הזרוע.‬ 1
ko----- l- h------. ko'evet li hazro'a.
+
‫دست و پایم هم درد می‌کنند.‬ ‫גם הרגל והיד כואבות לי.‬ ‫גם הרגל והיד כואבות לי.‬ 1
ga- h------ w------ k------ l-. gam haregel w'hayad ko'avot li.
+
‫دکتر کجاست؟‬ ‫היכן יש רופא?‬ ‫היכן יש רופא?‬ 1
he----- y--- r---? heykhan yesh rofe?
+
     
‫من یک خودرو دارم.‬ ‫יש לי מכונית.‬ ‫יש לי מכונית.‬ 1
ye-- l- m-------. yesh li mekhonit.
+
‫من یک موتورسیکلت هم دارم.‬ ‫יש לי גם אופנוע.‬ ‫יש לי גם אופנוע.‬ 1
ye-- l- g-- o------. yesh li gam ofano'a.
+
‫ پارکینگ کجاست؟‬ ‫היכן יש חנייה?‬ ‫היכן יש חנייה?‬ 1
he----- y--- x------? heykhan yesh xanayah?
+
     
‫من یک پلیور دارم.‬ ‫יש לי סוודר.‬ ‫יש לי סוודר.‬ 1
ye-- l- s-----. yesh li sweder.
+
‫من یک کاپشن و یک شلوار جین هم دارم.‬ ‫יש לי גם מעיל ומכנסי ג’ינס.‬ ‫יש לי גם מעיל ומכנסי ג’ינס.‬ 1
ye-- l- g-- m--- u--------- j---. yesh li gam m'il umikhnasey jins.
+
‫ماشین لباس شویی کجاست؟‬ ‫היכן יש מכונת כביסה?‬ ‫היכן יש מכונת כביסה?‬ 1
he----- y--- m------- k-----? heykhan yesh mekhonat kvisah?
+
     
‫من یک بشقاب دارم.‬ ‫יש לי צלחת.‬ ‫יש לי צלחת.‬ 1
ye-- l- t-------. yesh li tsalaxat.
+
‫من یک کارد، یک چنگال و یک قاشق دارم.‬ ‫יש לי סכין, מזלג וכף.‬ ‫יש לי סכין, מזלג וכף.‬ 1
ye-- l- s----- m----- w----. yesh li sakin, mazleg w'kaf.
+
‫نمک و فلفل کجاست؟‬ ‫היכן יש מלח ופלפל?‬ ‫היכן יש מלח ופלפל?‬ 1
he----- y--- m---- u------? heykhan yesh melax upilpel?
+
     

‫واکنش بدن به سخن‬

‫گفتار در مغز ما آماده می شود.‬ ‫مغز ما درهنگام گوش دادن یا نوشتن فعّال است.‬ ‫این فعّالیّت را می توان با استفاده از روش های مختلف اندازه گیری کرد.‬ ‫تنها مغز ما نیست که به محرک های زبانی واکنش نشان می دهد.‬ ‫مطالعات اخیر نشان می دهد که صحبت کردن هم بدن ما را فعّال می سازد.‬ ‫بدن ما زمانی که کلمات خاصی را می شنود یا می خواند فعّال می شود.‬ ‫مهمتر از همه، کلماتی که واکنش های فیزیکی را توصیف می کنند.‬ ‫کلمه لبخند مثال خوبی در این مورد است.‬ ‫هنگامی که ما این کلمه را می خوانیم، ما "عضله لبخند" خود را حرکت می دهیم.‬ ‫کلمات منفی نیز دارای اثرات قابل اندازه گیری هستند.‬ ‫نمونه آن این واژه درد است.‬ ‫وقتی ما این کلمه را می خوانیم، بدن ما واکنش درد واضحی از خود نشان می دهد.‬ ‫پس می توان گفت که ما هر مطلبی را که می خوانیم یا می شنویم را تقلید می کنیم.‬ ‫هرچه بیان روشن تر باشد، واکنش بیشتری به آن نشان می دهیم.‬ ‫یک توصیف دقیق باعث ایجاد یک واکنش قوی می شود.‬ ‫فعّالیّت بدن در یک تحقیق اندازه گیری شد.‬ ‫به افراد شرکت کننده در آزمایش کلمات مختلفی نشان داده شد.‬ ‫این کلمات مثبت و منفی بودند.‬ ‫حالات چهره این افراد در طول آزمایش تغییر می کرد.‬ ‫حرکات دهان و پیشانی متفاوت بود.‬ ‫این امر ثابت می کند که بیان اثر قدرتمندی بر ما دارد.‬ ‫واژه ها بیش از یک وسیله ارتباطی هستند.‬ ‫مغز ما گفتار را به زبان بدن ترجمه می کند.‬ ‫در مورد این که این کار دقیقا چگونه انجام می شود هنوز تحقیق نشده است.‬ ‫این امکان وجود دارد که نتایج حاصل از این مطالعه دارای تبعاتی باشد.‬ ‫پزشکان در حال بررسی بهترین روش برای درمان بیماران هستند.‬ ‫زیرا بسیاری از افراد بیمار باید یک دوره طولانی درمان را طی کنند.‬ ‫و در این جریان، صحبت های زیادی وجود دارد...‬